Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Ολλανδικά

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

– Για επίπεδα γλώσσας Α1 έως Α2, τα μηνιαία δίδακτρα είναι 60€/μήνα και πραγματοποιείται ένα 2ωρο μάθημα την εβδομάδα. – Για επίπεδα γλώσσας Β1 έως Β2, τα μηνιαία δίδακτρα είναι 80€/μήνα και πραγματοποιείται ένα 2ωρο μάθημα την εβδομάδα.

 

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

– Για επίπεδα γλώσσας Α1 έως Α2, τα μηνιαία δίδακτρα είναι 100€/μήνα και πραγματοποιούνται 2 δίωρα μαθήματα την εβδομάδα. – Για επίπεδα γλώσσας Β1 έως Β2, τα μηνιαία δίδακτρα είναι 120€/μήνα και πραγματοποιούνται 2 δίωρα μαθήματα την εβδομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: