Σεμινάρια Δεξιοτήτων

Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι το καταλληλότερο μέσο για να γνωρίσουν οι μαθητές τη Μηχανική, τον προγραμματισμό και τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Για να διδάξει κανείς, όμως, την εκπαιδευτική ρομποτική απαιτείται βαθιά γνώση και κατάρτιση. Οι καθηγητές του EUphoria είναι άριστα καταρτισμένοι για να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν επαρκώς την όλη έννοια του STEM και το πόσο αυτή δύναται να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός νεανικού μυαλού. Βεβαίωση παρακολούθησης θα δίδεται σε όλους όσους παρακολουθήσουν το σύνολο του σεμιναρίου της επιλογής τους.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/SxMrtX28jSfKp3xH6