Σεμινάρια Δεξιοτήτων

Συντήρηση Οργανικών Υλικων

Τα οργανικά υλικά (αρχαιολογικά) περιλαμβάνουν τα αντικείμενα που προέρχονται από το ζωικό (δέρμα, οστά, ελεφαντόδοντο, κέρατα, δόντια, φτερά) και φυτικό κόσμο. Η συντήρησή τους αφορά στη σωστική επέμβαση μέσα στην ανασκαφή, στη διάσωση, στη μεταφορά στο εργαστήριο, στη στερέωση, στον καθαρισμό, στην ανασύνθεση και συγκόλληση θραυσμάτων, στην αισθητική αποκατάσταση και στην προετοιμασία για έκθεσή τους στο μουσείο.

Στο τέλος του κάθε κύκλου δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε διεθνές πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας σε ανασκαφή ή αναστήλωση.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/jsyKjyBP7viiL9id9