Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Πορτογαλικά

Τα πορτογαλικά είναι μια γλωσσα που  ομιλείται από περίπου 215 εκατομμύρια ομιλητές σε τουλάχιστον 4 ηπείρους, σε χώρες όπου αποτελούσαν κτήσεις, ή ήταν συγγενείς χώρες της Πορτογαλίας. Η σημασία της είναι πολύ ιδιαίτερη καθώς παρά το μικρό μέγεθος της Πορτογαλίας, αποτελεί την επίσημη γλώσσα της Βραζιλίας, μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες βιομηχανικά και οικονομικά χώρες, όχι μόνο στην Αμερική αλλά παγκοσμίως.

Ο οργανισμός EUphoria πραγματοποιεί μαθήματα Πορτογαλικής γλώσσας από 60€/μήνα, με τα ταχύρρυθμα μαθήματα να ξεκινούν από 100€/μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: