Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Ολλανδικά

Τα Ολλανδικά είναι μια γερμανική γλώσσα που ομιλείται κυρίως στην Ολλανδία, το Φλαμανδικό Βέλγιο, και τις πρώην ολλανδικές αποικίες και παραπόντιες κτήσεις όπως για παράδειγμα την Αρούμπα, τις Αντίλλες, το Σουρινάμ κλπ. Παρά τον σχετικά μικρό αριθμό ομιλητών, τα ολλανδικά παρουσιάζουν ενδιαφέρον εκμάθησης λόγω της πολύ ισχυρής επιστημονικής και βιομηχανικής ανάπτυξης της Ολλανδίας αλλά και της προσέλκυσης ξένων φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας.

Ο οργανισμός EUphoria προσφέρει μαθήματα Ολλανδικών για όλα τα επίπεδα, 2 ωρών σε διάρκεια, με κόστος 60€/μήνα καθώς και ταχύρρυθμα μαθήματα με κόστος 100€/μήνα.

 

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: