Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Μαθητευόμενοι και μαθητές επαγγελματικών σχολείων, σπουδαστές σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στόχος είναι η αύξηση των ευκαιριών κατάρτισης στο εξωτερικό των εκπαιδευομένων  και παροχή δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Εκτός από τις θέσεις πρακτικής άσκησης ο οργανισμός Euphoria παρέχει στους σπουδαστές μέντορες και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με ξεναγήσεις και εκδρομές.

Ο οργανισμός Euphoria απευθύνεται σε εταιρείες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποδεχτούν 2-3  ξένους σπουδαστές στον χώρο εργασίας τους.

Από την πλευρά των εργοδοτών/ εταιρειών  δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση  προς τους σπουδαστές ούτε σε κάποιο άλλο τρίτο άτομο ή φορέα.

Οι εταιρείες/επιχειρήσεις  που θα υποδεχτούν τους σπουδαστές θα πρέπει να παρέχουν:

– τοποθέτηση στο χώρο εργασίας (μέγιστο 40 ώρες την εβδομάδα/ανά άτομο)

– υπεύθυνος μέντορας με πολύ καλή γνώση αγγλικών

Τα οφέλη για την εταιρείες/ επιχειρήσεις  είναι:

– συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

– προβολή  μέσω των δικτύων μας

– επαφή των εργαζομένων σας με ξένους συναδέλφους

– αμοιβαία μάθηση και κατανόηση.

Μέχρι στιγμής έχουν υποδεχτεί σπουδαστές πάνω από 15 επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων

Massage Experts (massageexperts.gr)

Polis Hammam (polis-hammam.gr)

Νηρηίδες Spa (spaniriides.com.gr)

Beauty Line (linasbeautyline.gr)

IASIS ΑMKE (iasis-amke.gr)

Asset Tec (asset-tec.gr)

Welcommon Hostel (welcommonhostel.gr)

Εστιατόριο «Γιάντες» (www.yiantes.gr)