Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης / Training courses

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εθελοντές  και άτομα που εργάζονται με/για νέους (youth workers).

Ο κύριος στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να βιώσουν οι συμμετέχοντες μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που βιώνουν στην καθημερινή τους εργασία, αυξάνοντας τις επαγγελματικές, προσωπικές και διαπολιτισμικές τους δεξιότητες. Όλες οι δραστηριότητες είναι βασισμένες στην μη-τυπική εκπαίδευση/μάθηση.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) και έχουν διάρκεια από 5 έως 10 μέρες. Τα training course που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ καλύπτουν 100% την διαμονή και την διατροφή και ένα ποσό από την μετακίνηση του συμμετέχοντα.