Για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ο οργανισμός EUphoria αναζητεί φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ  από όλες τις σχολές για πρακτική άσκηση στα γραφεία του οργανισμού μας  μέσω της πλατφόρμας ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/Default.aspx).

Κάθε ακαδημαϊκό τμήμα έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου/ΤΕΙ που σπουδάζετε.

Αφού εξασφαλίσετε την επιδότηση, στην συνέχεια αποστέλλετε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο euphoria.opportunity@gmail.com και εμείς  επικοινωνούμε μαζί σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και  καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Internet, Outlook, Word, Excel και PowerPoint) και social media. Επιθυμητή η εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ (ανταλλαγές νέων, προγράμματα κατάρτισης) και προγράμματα εθελοντικής εργασίας.