Ανταλλαγές Νέων/ Youth Exchanges Erasmus+

paralia_portogalias

Οι ανταλλαγές νέων αφορούν ομάδες νέων από ευρωπαϊκές ή γειτονικές χώρες  με σκοπό να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε μια θεματική κοινού ενδιαφέροντος (περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, ισότητα φύλων κ.α.).

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε νέους ηλικίας 13-30 ετών και έχουν διάρκεια από 5 έως 21 μέρες. Οι ομάδες νέων συνήθως αποτελούνται από 4 έως 10 άτομα και συνοδεύονται πάντα από ένα/μια αρχηγό ομάδας άνω των 18 ετών με εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα.

Οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ανταλλαγής βασίζονται στις αρχές της μη-τυπικής μάθησης και περιλαμβάνουν εργαστήρια, συζητήσεις, εργασίες σε μικτές ομάδες, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, κ.α.

Οι ανταλλαγές νέων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ καλύπτουν 100% την διαμονή και την διατροφή και ένα ποσό από την μετακίνηση του συμμετέχοντα.