Θέση Εργασίας: Youth Project Coordinator

Ο οργανισμός Euphoria Youth Lab αναζητεί ένα νέο-α για την θέση του/της Youth Project Coordinator. Εργασία στα γραφεία του οργανισμού στο κέντρο της Αθήνας.

Τυπικά προσόντα-χαρακτηριστικά υποψηφίου

  • Ηλικία 22-30 ετών με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
  • Να είναι άνεργος-η τουλάχιστον 1 μήνα πριν την πρόσληψη
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (πτυχίο επιπέδου Γ1 και άνω) σε γραπτό και προφορικό λόγο.
  • Προηγούμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα νεολαίας (π.χ. Erasmus+ (Youth Exchanges, Training Courses), EVS, European Solidarity Corps)
  • Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή (Microsoft Office)  και Social Media
  • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου, με τήρηση προθεσμιών, προτεραιοποίησης και σωστής διαχείρισης χρόνου.
  • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης
  • Ικανότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

Γενικά χαρακτηριστικά εργασίας:

  • 6ωρο καθημερινό ωράριο με ασφάλιση
  • Σύμβαση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης

Αρμοδιότητες εργασίας:

– Υποστήριξη στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων νεολαίας

-Επικοινωνία με εταίρους οργανισμούς και σύναψη συμφωνιών για μελλοντικά προγράμματα

-Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

-Διοργάνωση συναντήσεων προετοιμασίας online και δια ζώσης ομάδων νέων

-Διοργάνωση webinar για τα προγράμματα νεολαίας

 -Διαχείριση Social Media του οργανισμού και προώθηση των δράσεων μέσω αυτών

-Εκπροσώπηση του οργανισμού σε εκθέσεις, φόρουμ και  διεθνείς συναντήσεις

Προθεσμία αποστολής βιογραφικού: 19/4/2021. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online και δια ζώσης.

Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στη διεύθυνση euphoria.opportunity@gmail.com

Leave a Reply