Προγράμματα εθελοντισμού στην Κύπρο: Unity iOS – Education Volunteers

2 Προγράμματα εθελοντισμού European Solidarity Corps στην Κύπρο!

Ποιοι; 1 άτομο για το κάθε πρόγραμμα, ηλικίας 18 -30 ετών.

Πότε; 1η Σεπτεμβρίου 2020 – 28 Ιανουαρίου 2020

Τίτλος: 1) Unity iOS: Education Volunteers στη Λευκωσία και το Δάλι 2) Unity iOS: Education Volunteers στο Παλαιομέτοχο

Προθεσμία ΑΜΕΣΗ!

Δραστηριότητες εθελοντή: Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλλουν και να αποκομίσουν εμπειρία σε ένα σχολικό περιβάλλον.

Θα ακολουθούν το ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα βοηθώντας τους δασκάλους και υποστηρίζοντας την μαθησιακή διαδικασία, ενώ κάποια απογεύματα θα βοηθούν στο στήσιμο και την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το ένα πρόγραμμα θα λάβει χώρα στη Λευκωσία και το Δάλι ενώ το άλλο στο Παλαιομέτοχο.

Οι διοργανωτές αναζητούν άτομα ενεργά και επικοινωνιακά με καλή γνώση αγγλικών και ιδανικά με κάποια προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα Erasmus+.

? Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά και Ελληνικά

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ για την μετακίνηση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος European Solidarity Corps. Επίσης χορηγείται εβδομαδιαίο επίδομα (pocket money).

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας στο infoparticipants@gmail.com

Leave a Reply