Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα

Category

Για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

More Detail

Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης για Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση (Vocational Education Training- VET)

More Detail

Erasmus Internship (erasmusintern.org)

More Detail

Για σπουδαστές ΙΕΚ

More Detail

Για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

More Detail

Search For Courses