Για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Μέσω επιδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος, οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση για ένα χρονικό διάστημα 4-6 μηνών στην έδρα του οργανισμού στην Αθήνα. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μόνο δια ζώσης.

Ο/η υποψήφιος-α θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι άνω των 18 ετών
 • να είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, σε χώρα της Ε.Ε. (για τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι την έναρξη του προγράμματος)
 • να έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • να έχει πολύ καλή γνώση χρήσης H/Y και Microsoft Office

 • να έχει βασικές γνώσεις social media

 • να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Το πεδίο πρακτικής άσκησης αφορά:

 • επικοινωνία, πραγματοποίηση συνεντεύξεων, επιλογή συμμετεχόντων για ευρωπαϊκά προγράμματα
 • έρευνα και επικοινωνία με εταίρους οργανισμούς στο εξωτερικό για επίτευξη συμφωνιών για υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • προετοιμασία και παρακολούθηση της πορείας των προγραμμάτων αυτών
 • διαχείριση λογαριασμών social media
 • συγγραφή άρθρων για το blog του οργανισμού
 • παροχή υποστήριξης στην εκπαίδευση και την προετοιμασία εθελοντών και εθελοντικών ομάδων

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο infoparticipants@gmail.com
Στην συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για μια online συνέντευξη