Θέση Εργασίας: Youth Project Coordinator

Ο οργανισμός Euphoria Youth Lab αναζητεί ένα νέο-α για την θέση του/της Youth Project Coordinator.
Εργασία δια ζώσης στα γραφεία του οργανισμού στο κέντρο της Αθήνας.
Τυπικά προσόντα-χαρακτηριστικά υποψηφίου Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (πτυχίο επιπέδου Γ1 και άνω) σε γραπτό και προφορικό λόγο.
Προηγούμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα νεολαίας [π.χ. Erasmus+ (Youth Exchanges, Training Courses), EVS, European Solidarity Corps]
Καλή γνώση χρήσης υπολογιστή (Microsoft Office) και Social Media
Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου, με τήρηση προθεσμιών, προτεραιοποίησης και σωστής διαχείρισης χρόνου.
Καλές δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης
Ικανότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
Κάτοικος Αττικής Να διαθέτει κάρτα ανεργίας
Γενικά χαρακτηριστικά εργασίας: 6ωρο καθημερινό ωράριο με ασφάλιση Σύμβαση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης
Αρμοδιότητες εργασίας:
– Υποστήριξη στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων νεολαίας
– Επικοινωνία με εταίρους οργανισμούς και σύναψη συμφωνιών για μελλοντικά προγράμματα -Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
– Διοργάνωση συναντήσεων προετοιμασίας online και δια ζώσης ομάδων νέων -Διοργάνωση webinar για τα προγράμματα νεολαίας -Διαχείριση Social Media του οργανισμού και προώθηση των δράσεων μέσω αυτών
– Εκπροσώπηση του οργανισμού σε εκθέσεις, φόρουμ και διεθνείς συναντήσεις
Προθεσμία αποστολής βιογραφικού: 15/12/2021. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online και δια ζώσης.
Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στη διεύθυνση euphoria.opportunity@gmail.com

Leave a Reply