Συμπράξεις

Συμπράξεις

Generation Europe- Young Democracy in Action

Το Generation Europe  είναι ένα πρόγραμμα του οργανισμού International Association for Education and Exchange (IBB e.V.) για την προώθηση μιας ενεργής ευρωπαϊκής ταυτότητας πολίτη. Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο νεολαίας και ενθαρρύνει την κοινή πολιτική δράση. Συμμετέχουν 30 φορείς νεολαίας από 15 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε συνεργασία, οι νέοι από τρεις χώρες συνεργάζονται συνεχώς κατά τη διάρκεια τριών ετών για να ενεργοποιηθούν κοινωνικοπολιτικά. Εντοπίζουν προβλήματα στους τόπους τους, συναντώνται σε διεθνές επίπεδο και συνδιοργανώνουν τοπικές δράσεις.

Δικτυώνονται σε μια πανευρωπαϊκή πλατφόρμα ρευστής δημοκρατίας και συζητούν για τα προβλήματα που ανακαλύπτουν στην τοπική κοινωνία και για το κατά πόσο αυτά μπορούν να αναχθούν και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Eπιδιώκουν τον διάλογο με εκπροσώπους των πολιτικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα. Συνδυάζοντας τις ενέργειές τους στο τοπικό, με δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσουν και δοκιμάζουν νέες προσεγγίσεις εντός της κοινής ευρωπαϊκής δημοκρατικής εκπαίδευσης.

 

Euphoria Youth Lab
Λεωφόρος Αλεξάνδρας
(3ος Όροφος)
31Α, Αθήνα

+30 2121068629
info@euphoriayouthlab.eu

Social Info